Velkommen!

Har du mottatt SMS fra Stange kommune om barnehageplass eller SFO-plass? Logg inn med ID-porten/BankID for å svare på om du takker ja eller nei til barnehageplassen.

Har du ikke ID-porten eller vil vite mer;ID-porten


Her kan du søke om barnehageplass og om SFO-plass. For å legge inn søknad om plass velger du menyen Barnehage eller SFO. Dersom du ikke er registrert tidligere vil du etter at du har sendt inn søknad kunne logge deg inn med ID-porten. BankID kan også benyttes. Dersom du allerede har barn i barnehage eller SFO i Stange, velger du Logg inn med ID-porten.