Velkommen!

Har du mottatt SMS fra Stange kommune om barnehageplass eller SFO-plass? Logg inn med ID-porten/BankID for å svare på om du takker ja eller nei til barnehageplassen.

Har du ikke ID-porten eller vil vite mer;ID-porten


Her kan du søke om barnehageplass og om SFO-plass.

Dersom du er folkeregistrert i Stange kommune er det viktig at du logger deg inn før du søker om barnehage-/SFO-plass. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse). Innlogging skjer ved bruk av ID-porten. (Dersom du er usikker på om du er registrert, kan du forsøke å logge deg inn.)
Dersom du ikke kan logge deg inn ved bruk av ID-porten (dvs. dersom du ikke har norsk fødselsnummer, ev. dersom du per i dag ikke er folkeregistrert i Stange kommune), så kan du søke uten å være innlogget. Da velger du Barnehage eller SFO i menyen over.

Dersom du allerede har barn i barnehage eller SFO i Stange, velger du Logg inn med ID-porten.